Regler

ORDNINGSREGLER FÖR BRYGGPLATSINNEHAVARE

Dessa ordningsregler syftar till att skapa såväl säkerhet som trivsel vid och på föreningens bryggor.
Reglerna är delvis baserade på det nya arrendeavtalet med Torps församling.
Efterlevs ej reglerna kan avtalet upphöra.
Om informationskylten är borta, kontakta och informera styrelsen.
Uppläggning på annan plats än anvisad är ej tillåten enligt arrendeavtalet med Torps församling.

  • Uppläggning av båtar för vintern får endast göras på anvisad plats. 
  • Städa upp senast dagen efter sjösättning på upptagningsplatsen, släp, båttrailers och eventuell annan utrustning skall tas bort. Det material som står kvar tas bort av styrelsen eller kyrkans vaktmästeri. En avgift för detta jobb kan komma att debiteras.
  • Nedskräpning av bryggorna och uppläggning av material, utrustning etc är ej tillåtet.
  • Uthyrning av båtplats handhas endast av styrelsen. Enskild medlem har inte enligt våra stadgar rätt att göra detta.
  • Båtplatserna ägs av föreningen och medlemmarna disponerar dem efter styrelsens fördelning, detta innebär också att om du byter båt så har styrelsen rätt att ge dig en annan plats som bättre lämpar sig efter den båt du har.
  • Förtöjningsmateriel fastgjort i bryggor skall tas bort på hösten för att inte skada bryggorna. Kvarvarande materiel efter 1 november betraktas som förverkad till Bryggföreningen (avser ej förtöjningsringar).
  • På förekommen anledning måste påpekas att bryggor och bryggplatser tillhör och fördelas genom bryggföreningen. Bryggplatser kan således inte säljas eller överlåtas
  • Om soptunnan är full så ta med dig skräpet hem.